JP Transnafta AD

Project Details

Skills Needed:

Categories:

Transnafta

Projektovanje i ugradnja kompenzacije reaktivne energije
u TS Ledinci

Nabavka i ugradnja uredjaja za ustedu aktivne elektricne energije

Montaža betonske trafo stanice tipa M TPb 24-631-k4

Osposobljavanje napajanja I izrada komandnog ormana elektromotora pumpi zauljene kanalizacije Terminal NS

Share:

Slični projekti