Svedočenja

Marijana Mijanović o El Sistemi Srbije

"Dokazano je u toliko naučnih studija, a i primer El Sistema nam pokazuje, da je aktivno muziciranje kroz pevanje i sviranje nekog instrumenta na bilo kom umetničkom nivou toliko značajno za intelektualni, fizički i emotivni razvoj dece, da umanjuje agresivnost, pospešuje socijalne sposobnosti, pomaže kooperativnost, pa je prosto neshvatljivo da države i njihove vlade ne ulažu mnogo više da muzika bude mnogo prisutnija u opštem obrazovnom sistemu. Takvi zdravi mladi ljudi, kako psihicki tako i fizicki su uostalom, pravi kapital svakog društva.
Sa velikim entuzijazmom pozdravljam svaki nastavni program koji će se bazirati na zajedničkom muziciranju (pevanju i sviranju). Na predstavljanju muzičkog obrazovanja na jedan razigraniji, interesantniji način uz opuštenu atmosferu gde je svako prihvaćen i ohrabren da se izražava kroz muziku, jer je ona neophodan faktor razvoja i zdravlja jedne ličnosti.
Sigurna sam da ni umetnicka strana muziškog obrazovanja neće trpeti, već naprotiv, samo oni umetnici koji vole da muziciraju bez obzira šta postigli na polju karijere, mogu postići istinski uspeh".

Aleksandar Simić o El Sistemi Srbije

"Pitajte bilo kog čoveka da li je zadovoljan situacijom u državi, u prosveti, u kulturi, odnosima među ljudima i vrednostima koje vladaju u društvu i reći će Vam da nije. Uvođenje sistema koji bi deci vratio osmeh na lica, pružio im radost i mogućnost da se izraze i vrednuju koristeći univerzalni jezik muzike, jedan je od načina da suštinski menjamo ono što nije u redu sa nama kao zajednicom. Glavne odlike našeg školstva su strah, represija kreativnosti i slobodnog mišljenja i kalupljenje mladih ljudi u cigle koje savršeno pasuju zidu totalitarizma, kao kičmi organizma koji se hrani glupošću, neinventivnošću, podprosečnošću i površnošću.
Ono što je u Venecueli svojevremeno uradio Hoze Antonio Abreu i što svakoga dana rade El-sistemisti širom sveta, ravno je čudu - a nama je u ovim teškim vremenima potrebno upravo čudo kako bi se na lica naših mladih vratile nada, benignost, osmesi i vera u ideju da je moguće doneti promenu u svoj i živote drugih - da je moguće tamu pretvoriti u svetlo a haos sveopšte disonance u melodičnu harmoniju."

Francisco Pacho Flores o El Sistemi Srbije

"Od kada sam počeo da se bavim muzikom, učio sam u venecuelanskim orkestrima El Sistema i iz ličnog iskustva,mogu sa sigurnošcu da potvrdim da metodologija El Sistema predstavlja inovativan i efikasan način učenja, koji omogućava da se stekne dobro muzičko obrazovanje. Osnivanje El Sistema Srbija predstavlja nadu za porodice i decu koja žele da se obrazuju kroz muziku. Veliko je bogatstvo da se od najranijeg uzrasta može podeliti iskustvo sa drugarima, kao i da se dobiju saveti od strane velikih umetnika. Čvrsto verujem i podržavam ovu inicijativu koja će sigurno biti obrazovni model i doneti dobrobit čitavom društvu."