Đaci i profesori

Programi su koncipirani tako da inspirišu ovu, ali ujedno i sledeće generacije ljubitelja muzike. Đaci i profesori imaju priliku da „stvaraju“ muziku zajedno u učionicama, koncertnim salama, ali i pod otvorenim nebom na „improvizovanim“ binama poput gradskih trgova.