O nama

Težnja Music Art Project-a je da promoviše kvalitetno muzičko obrazovanje dostupno svakom. Poseban akcenat stavljen je na grupno muziciranje u okviru orkestara i horova kao i mogućnost pomoći deci i mladima da ostvare svoj potencijal i usvoje vrednosti koje imaju pozitivan uticaj na društvo. Cilj MAPa je da svakom detetu omogući pristup muzičkom obrazovanju, bez obzira na socioekonomske uslove u kojima živi.

Naša vizija je da podržimo i izgadimo kreativne lidere koji će u budućnosti motivisati druge, bez obzira na to da li će biti profesionalni muzičari, uspešni rukovodioci ili poslovni ljudi. Naše kolege, kao i šira zajednica, prepoznaće nas kao organizaciju koja teži najvišim standardima pomažući dugoročan razvoj zajednice i društva kroz dostupno muzičko obrazovanje. Svoju viziju ostvarujemo u učionicama i koncertnim podijumima, sa učenicima i profesorima, ćinecći obuku i usavršavanje dostupnim svima koji žele lični napredak i napredak svoje zajednice.

Novembra 2014. godine, Music Art Project je potpisao Pismo o namerama sa "Fundacion Musical Simon Bolivar" iz Venecuele. Time smo formalizovali našu poziciju u okviru globalne mreže El Sistema i dobili podršku za sprovođenje ovog, svetski priznatog modela muzičkog obrazovanja. Uz podršku Ministarstva prosvete, program sprovodimo u saradnji sa muzičkim školama, centrima za socijalni rad i kulturnim centrima. Trenutno je u programu El Sistema Srbija oko 350-oro dece iz 6 gradova, zajedno sa preko 20 profesora.

MAP usmerava rad na sledeće ciljne grupe

Posebnu pažnju Music Art Project pridaje kontinuiranom stručnom usavršavanju kadrova u Srbiji, organizujući akreditovane stručne seminare, stručne skupove, masterklasove i konferencije. Stalno odobreni stručni seminari od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja kao i strani umetnici i pedagozi, redovno drže obuke zaposlenima u obrazovanju.

Music Art Project čine:

Upravni odbor:

Počasni odbor: